Associaci Catalana de Malaltia de Huntington (ACMAH)

Associaci Catalana de Malaltia de Huntington
(ACMAH)
Hotel D’Entitats de la Pau
C/Pere Verges s/n. Desp. 7.1
08020 BARCELONA
Tno: 93 3145657; Fax: 93 2780174
E-Mail:acmah@acmah.org

Pag. Web: www.acmah.org